Taupykite laiką ir pinigus mūsų sąskaita
Tel.: 8 5 2168401
El. paštas: info@pinita.eu
Vytenio g. 22-310, LT-03227 Vilnius, Lietuva
>>Plačiau

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

hho-water-gas.com
HHOWatergas Twitter
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „PINITA LOGISTIC GROUP“ OPTIMIZUOJA ĮMONĖS PROCESUS IR DIEGIA TRANSPORTO VERSLO VALDYMO SISTEMĄ

UAB „PINITA LOGISTIC GROUP“ siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. pabaigos įgyvendina projektą „E-verslo sprendimo įdiegimas UAB „PINITA LOGISTIC GROUP“ poreikių patenkinimui“ (03.3.1-LVPA-K-806-01-0041) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas - optimizuoti įmonės vidinius ir išorinius verslo procesus, padidinant darbo našumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir apimtis, verslo plėtrą užsienio šalyse bei konkurencingumą.

Projekto metu bus įdiegta transporto verslo valdymo sistema, įsigyta kompiuterinė įranga, skirta optimizuoti įmonės paslaugų teikimo procesą. Įgyvendinus projektą ir įdiegus transporto verslo valdymo sistemą tikimasi efektyviau valdyti ir gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, padidinant darbo našumą, kas sąlygotų ir didesnį konkurencinį pranašumą ir spartesnę plėtrą užsienio rinkose.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 13.099,00 eurų parama bei investuos iki 8.734,00 eurų savo įmonės nuosavų lėšų.